Omdøbning af en smartgruppe

Du kan omdøbe en smartgruppe ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Markér en af de smartgrupper, der vises under Alle.

  2. Klik på smartgruppenavnet.

  3. Skriv et nyt navn til smartgruppen.

  4. Tryk på Enter.

 

Se også:

Redigering af en smartgruppe

Omdøbelse af en smartgruppe