Om smartgrupper

Under Beskeder behøver du ikke manuelt at flytte beskeder til en almindelig mappestruktur. Du kan i stedet bruge smartgrupper til at gruppere beskeder, der har noget til fælles, ud fra en række kriterier. Beskeder, der opfylder disse kriterier, f.eks. ulæste beskeder eller beskeder, du har modtaget i løbet af en bestemt uge, vises under en delt smartgruppeoverskrift.

Indholdet af smartgrupper opdateres automatisk. En besked kan således først inkluderes i en smartgruppe med navnet I dag, hvorfra den automatisk flyttes til en smartgruppe med navnet Denne uge.

Ud over de foruddefinerede smartgrupper kan du oprette smartgrupper efter dine egne behov, f.eks. en smartgruppe til beskeder, du har modtaget fra en bestemt person.

Ovi Nokia Help info Om smartgrupper Bemærk!

Du kan kun bruge smartgrupper til beskeder, der er gemt på din computer. Smartgrupper gælder ikke for beskeder på din enhed. Når du ser beskederne fra enheden, kan du filtrere beskeder, så du nemt kan finde den besked, du søger efter. Se Filtrering af beskeder for at få flere oplysninger.

 

Når du ser de beskeder, der er gemt på computeren, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Alle for at se alle de beskeder, der er gemt på computeren, eller

  • Klik på en af de smartgrupper, der findes under Alle, for kun at se de beskeder, der tilhører den pågældende gruppe.

 

Når du klikker på et smartgruppenavn i navigationsområdet, kan du se en liste over de beskeder, der er indeholdt i smartgruppen. Klik på en besked i elementområdet for at se indholdet af beskeden i indholdsområdet.

Se også:

Oprettelse af en smartgruppe

Redigering af en smartgruppe

Sletning af en smartgruppe

Om smartgrupper