Eksport af beskeder

Du kan gemme alle beskederne fra Nokia Ovi Suite i en CSV-fil. Dette er en god måde at oprette sikkerhedskopier af alle dine beskeder på.

Du kan eksportere beskeder fra Nokia Ovi Suite til en CSV-fil ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Vælg Fil > Eksportér alle beskeder.

  2. Vælg en eksisterende CSV-fil for at overskrive den, eller vælg Ny for at oprette en ny fil.

  3. Klik på OK. Alle dine beskeder gemmes i filen.

 

Du kan importere dine beskeder i Nokia Ovi Suite igen. Se Import af beskeder for at få flere oplysninger.

Du kan også åbne en CSV-fil direkte og få den vist i mange regnearksprogrammer.

 

Se også:

Import af beskeder

 

Eksport af beskeder