Zobrazování zpráv

Při zobrazování zpráv uložených v počítači nebo v přístroji získáte rychlý náhled zpráv zobrazením seznamu zpráv v oblasti objektů. V oblasti objektů se zobrazí první slova každé zprávy. Pokud v oblasti objektů označíte zprávu, v oblasti obsahu se zobrazí celý text zprávy.

Chcete-li zobrazit zprávy uložené v počítači, označte v oblasti navigace skupinu “Všechny”. Zobrazí se seznam všech zpráv v počítači. Můžete rovněž klepnout na některou inteligentní skupinu zobrazenou pod záhlavím Všechny a zobrazit pouze ty zprávy, které patří do zvolené inteligentní skupiny. Více informací, viz O inteligentních skupinách.

Zprávy uložené v počítači můžete zobrazit:

  • Uspořádané podle data odeslání nebo přijaté zprávy.

  • Uspořádané podle kontaktu, který odeslal nebo přijal zprávu.

 

Klepnutím na tlačítka v horní části oblasti objektů přepínáte mezi oběma režimy.

Pro zobrazení zpráv z přístroje, pokud je přístroj připojen k počítači, označte v oblasti přístroje zobrazení Zprávy některou ze složek zpráv v přístroji, například Přijaté, Odeslané nebo Koncepty (názvy složek se mohou lišit). Poté uvidíte seznam zpráv obsažených ve zvolené složce.

Zobrazení vláken zpráv

Všechny zprávy odeslané nebo přijaté od určitého kontaktu můžete zobrazit ve vláknu zpráv. Pro zobrazení vlákna zpráv označte požadovanou zprávu v oblasti objektu a v oblasti obsahu se zobrazí celé vlákno zpráv s daným kontaktem. Vlákno zpráv je zobrazeno v chronologickém pořadí, s nejnovější zprávou na vrcholu seznamu.

 

Viz také:

Filtrování zpráv

Kopírování zpráv

Odstranění a obnovení zpráv

Zobrazování zpráv