Filtrování zpráv

Při zobrazování zpráv uložených v počítači nebo v přístroji můžete filtrovat zprávy aktuálně zobrazené v oblasti objektů a snadno tak vyhledat požadovanou zprávu. Zprávy můžete filtrovat podle jmen odesilatelů nebo příjemců zprávy nebo podle slov obsažených ve zprávě. Zprávy obsahující filtrovaný text jsou zobrazeny v oblasti objektů.

Postup filtrování zpráv v počítači:

  1. V oblasti navigace označte skupinu Všechny pro filtrování všech zpráv uložených v počítači.
    NEBO
    Označte inteligentní skupiny uvedené pod záhlavím Všechny pro filtrování zpráv obsažených pouze ve zvolené inteligentní skupině. Další informace o inteligentních skupinách, viz O inteligentních skupinách.

  2. Začněte psát text filtru do pole pod oblastí objektů. Filtrování se zahájí okamžitě a zobrazí se seznam zpráv odpovídajících zadávanému textu.

  3. Chcete-li vymazat pole filtru zpráv, klepněte na Smazat.

 

Postup filtrování zpráv v přístroji:

  1. V oblasti přístroje označte požadovanou složku přístroje.

  2. Začněte psát text filtru do pole pod oblastí objektů. Filtrování se zahájí okamžitě a zobrazí se seznam zpráv odpovídajících zadávanému textu.

  3. Chcete-li vymazat pole filtru zpráv, klepněte na Smazat.

 

Ovi Nokia Help info Filtrování zpráv Poznámka:

Pokud žádné zprávy neobsahují text, který jste zadali do filtru, je oblast objektů prázdná.

Filtrování zpráv