Přehled zpráv

Ve Zprávách můžete provádět následující:

 • Zkopírovat všechny zprávy z přístroje do počítače po připojení přístroje k počítači.

 • Číst zprávy uložené v počítači.

 • Zachovat kopie zpráv v počítači, i když odstraníte zprávy z přístroje.

 • Zobrazit zprávy z přístroje, je-li přístroj připojen k počítači.

 • Odeslat zprávy jednotlivým osobám nebo skupinám kontaktů.

 • Odpovědět na přijaté zprávy nebo je předat dál.

 • Organizovat zprávy, například je rozdělit do inteligentních skupin nebo odstranit.

 • Snadno vyhledat odeslané nebo přijaté zprávy filtrováním zpráv uložených v počítači nebo v přístroji.

 • Udržovat přehled v nových zprávách:

  • Číslo zobrazené přes ikonu Zprávy v horním navigačním panelu ukazuje, kolik nepřečtených zpráv máte v přístroji.

  • Upozornění na nově přijaté zprávy jsou zobrazována v oznamovací oblasti systému Windows na pravé straně hlavního panelu.

 

Viz také:

Otevření aplikace Zprávy

Přehled Zpráv