Otevření aplikace Zprávy

Ve Zprávách můžete vidět zprávy uložené v počítači a v přístroji, pokud je přístroj připojen k počítači.

Chcete-li otevřít Zprávy, klepněte v horním navigačním panelu na ikonu Zprávy. Po otevření Zpráv se zobrazí zprávy z přístroje uvedené v oblasti přístroje.

Ovi Nokia Help info Otevření aplikace Zprávy Poznámka:

Pokud obnovujete obsah přístroje, oblast přístroje je ve všech zobrazeních Nokia Ovi Suite zavřena, aby se předešlo problémům s funkčností přístroje při probíhajícím obnovování ze zálohy.

Viz také:

Zobrazování zpráv

Otevření aplikace Zprávy