Upravení inteligentní skupiny

Postup upravení inteligentní skupiny:

  1. Označte některou inteligentní skupinu uvedenou pod záhlavím Všechny.

  2. Zvolte Upravit > Upravit inteligentní skupinu. Otevře se dialog “Upravit inteligentní skupinu”.

  3. Upravte název inteligentní skupiny nebo pravidla, která jsou na inteligentní skupinu používána.

  4. Klepnutím na tlačítko Uložit zavřete dialogové okno.

 

Viz také:

Kopírování inteligentní skupiny

Odstranění inteligentní skupiny

Upravení inteligentní skupiny