Synchronizování zpráv

Obsah svého mobilního přístroje můžete udržovat synchronizovaný s Nokia Ovi Suite. To znamená, že máte přístup ke stejnému obsahu v mobilním přístroji nebo v počítači. Dokonce i když přístroj ztratíte, veškerý obsah bude bezpečně v Nokia Ovi Suite. Můžete zvolit, jaké typy obsahu chcete synchronizovat, například kontakty, zprávy a fotografie.

V Domovském zobrazení Nokia Ovi Suite můžete jednoduše vidět počet nových zpráv, které jsou v přístroji připraveny k synchronizaci s počítačem.

Chcete-li synchronizovat zprávy z přístroje do počítače manuálně, proveďte jednu z těchto operací:

  • Jste-li v Domovském zobrazení Nokia Ovi Suite, klepněte v oblasti Zprávy na Synchronizovat.

  • Jste-li v zobrazení Zprávy Nokia Ovi Suite, klepněte v oblasti přístroje na Synchronizace zpráv.

 

Automatická synchronizace

Zprávy můžete rovněž synchronizovat automaticky při každém připojení přístroje k počítači. Z tohoto důvodu upravte možnosti synchronizace pro váš přístroj.

Pro automatickou synchronizaci zpráv proveďte toto:

  1. Zvolte Nástroje > Možnosti nebo klepněte pravým tlačítkem na obrázek přístroje a zvolte Možnosti pro [název přístroje].

  2. Otevřete kartu Synchronizace přístroje a z rozvíracího menu vyberte přístroj, jehož možnosti synchronizace chcete upravit. Pokud máte k počítači připojen pouze jeden přístroj, přístroj je zvolen automaticky.

  3. Vyberte zprávy, které budou synchronizovány, a zvolte možnost automatické synchronizace.

  4. Klepnutím na OK uložte provedené úpravy a zavřete dialog.

 

Ovi Nokia Help info Synchronizování zpráv Poznámka:

Pokud jste před aktualizováním zpráv přenášeli hudební skladby chráněné proti kopírování, přepněte režim USB přístroje zpět na režim Nokia Ovi Suite (nebo PC Suite). Podrobnější informace o volbě režimu USB najdete v uživatelské příručce k přístroji.

Synchronizování zpráv