Přejmenování inteligentní skupiny

Postup přejmenování inteligentní skupiny:

  1. Označte některou inteligentní skupinu uvedenou pod záhlavím Všechny.

  2. Klepněte na název inteligentní skupiny.

  3. Zadejte nový název inteligentní skupiny.

  4. Stiskněte klávesu Enter.

 

Viz také:

Upravení inteligentní skupiny

Přejmenování inteligentní skupiny