Odstranění inteligentní skupiny

Postup odstranění inteligentní skupiny:

  1. Označte některou inteligentní skupinu uvedenou pod záhlavím Všechny.

  2. Zvolte Upravit > Odstranit inteligentní skupinu.

  3. Potvrďte odstranění. Inteligentní skupina je odstraněna, ale zprávy obsazené ve skupině nejsou odstraněny z počítače (můžete je vidět ve skupině Všechny).

Odstranění inteligentní skupiny