Odstranění a obnovení zpráv

Zprávy můžete odstranit z počítače a přístroje. Zprávy, které byly uloženy v počítači, můžete rovněž obnovit. Pokud odstraníte zprávu z přístroje, zpráva bude trvale odstraněna a nemůžete ji obnovit.

Postup odstranění a obnovení zpráv z počítače:

 1. V oblasti navigace označte skupinu Všechny nebo jinou inteligentní skupinu. Zobrazí se seznam zpráv obsažených ve skupině Všechny nebo v označené inteligentní skupině.

 2. Ověřte, že prohlížíte své zprávy seřazené podle data, kdy byly zprávy odeslány nebo přijaty. To proveďte klepnutím na tlačítka na vrcholu oblasti objektů.

 3. Vyberte jednu nebo více zpráv, které chcete odstranit. Chcete-li zvolit přilehlé zprávy, klepněte na první zprávu, podržte stisknutou klávesu SHIFT a klepněte na poslední zprávu. Chcete-li zvolit nepřilehlé zprávy, klepněte na první zprávu, podržte stisknutou klávesu CTRL a klepněte na další zprávy.

 4. Klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte Odstranit. Zprávy jsou přesunuty do složky Odstraněné zprávy.

 5. Pro smazání složky Odstraněné zprávy klepněte pravým tlačítkem na název složky v oblasti navigace a v otevřené rozvírací nabídce zvolte Vyprázdnit Odstraněné zprávy.
  NEBO
  Pro obnovení zprávy ze složky Odstraněné zprávy označte název složky v oblasti navigace, označte požadované zprávy v oblasti objektů, klepněte pravým tlačítkem a zvolte Obnovit.

Ovi Nokia Help tip Odstranění a obnovení zpráv Tip:

Zprávy můžete trvale odstranit rovněž jejich označením v oblasti objektů a stisknutím kláves Shift+Delete.

Pro obnovení odstraněné zprávy, která patří do vlákna zpráv, klepněte při prohlížení zprávy v oblasti obsahu na Obnovit.

Postup trvalého odstranění zpráv z přístroje:

 1. V oblasti přístroje označte některou složku přístroje. Zobrazí se seznam zpráv obsažených ve složce.

 2. Vyberte jednu nebo více zpráv, které chcete odstranit. Chcete-li zvolit přilehlé zprávy, klepněte na první zprávu, podržte stisknutou klávesu SHIFT a klepněte na poslední zprávu. Chcete-li zvolit nepřilehlé zprávy, klepněte na první zprávu, podržte stisknutou klávesu CTRL a klepněte na další zprávy.

 3. Klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte Odstranit. Zpráva je trvale odstraněna z přístroje a nemůžete ji obnovit.

Odstranění a obnovení zpráv