O inteligentních skupinách

Ve Zprávách nemusíte ručně přesouvat zprávy do tradiční struktury složek. Místo toho můžete použít inteligentní skupiny pro seskupování zpráv, které mají něco společného, podle zadaných kritérií. Zprávy splňující kritéria (například nepřečtené zprávy nebo zprávy přijaté v určitém týdnu) jsou seskupeny pod záhlavím sdílené inteligentní skupiny.

Obsah inteligentních skupin je automaticky aktualizován. To znamená, že zpráva může být nejdříve obsažena v inteligentní skupině nazvané Dnes, odkud je automaticky přesunuta do inteligentní skupiny nazvané Tento týden.

Mimo předem definované inteligentní skupiny můžete vytvořit inteligentní skupiny podle svých osobních potřeb, například inteligentní skupiny pro zprávy přijaté od určité osoby.

Ovi Nokia Help info O inteligentních skupinách Poznámka:

Inteligentní skupiny můžete použít pouze pro zprávy uložené v počítači. Inteligentní skupiny se nepoužijí na zprávy v přístroji. Při prohlížení zpráv v přístroji můžete vyfiltrovat zprávy, abyste snadněji našli požadovanou zprávu. Další informace, viz Filtrování zpráv.

 

Při prohlížení zpráv uložených v počítači můžete provést jednu z těchto akcí:

  • Klepnutím na Všechny zobrazíte všechny zprávy uložené v počítači, nebo

  • Klepněte na některou inteligentní skupinu zobrazenou pod záhlavím Všechny, abyste zobrazili pouze ty zprávy, které patří do požadované skupiny.

 

Pokud klepnete na název inteligentní skupiny v oblasti navigace, zobrazí se seznam zpráv obsažených v inteligentní skupině. Klepnutím na libovolnou zprávu v oblasti objektu zobrazíte obsah zpráv v oblasti obsahu.

Viz také:

Vytvoření inteligentní skupiny

Upravení inteligentní skupiny

Odstranění inteligentní skupiny

O inteligentních skupinách