Kopírování inteligentní skupiny

Můžete zkopírovat existující inteligentní skupinu a poté upravit pravidla, která budou použita pro duplikát. To znamená, že nemusíte vytvářet inteligentní skupinu od začátku.

Postup kopírování inteligentní skupiny:

  1. Označte některou inteligentní skupinu uvedenou pod záhlavím Všechny.

  2. Klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte Kopírovat pravidla. Otevře se dialog “Upravit inteligentní skupinu”, ve kterém je zobrazen výchozí název inteligentní skupiny. Chcete-li inteligentní skupinu přejmenovat, zadejte nový název do pole názvu.

  3. Upravte pravidla použitá na inteligentní skupinu.

  4. Klepnutím na tlačítko Uložit zavřete dialogové okno.

 

Viz také:

Upravení inteligentní skupiny

Kopírování inteligentní skupiny