Importování zpráv

Zprávy můžete načíst z CSV souborů vytvořených v aplikaci Nokia Ovi Suite nebo Nokia PC Suite.

Postup importování zpráv z CSV soubor do Ovi Suite:

  1. Vyberte Soubor > Importovat zprávy.

  2. Vyhledejte a zvolte CSV soubor obsahující zprávy. Klepněte na OK. Všechny vaše zprávy budou zkopírovány ze souboru do Nokia Ovi Suite.

 

Libovolný CSV soubor můžete otevřít pro zobrazení v mnoha tabulkových aplikacích.

 

Viz také:

Exportování zpráv

Importování zpráv