Exportování zpráv

Všechny zprávy z Nokia Ovi Suite můžete uložit do souboru CSV. To je dobrý způsob zálohování všech vašich zpráv.

Postup exportování zpráv z Nokia Ovi Suite do CSV souboru:

  1. Vyberte Soubor > Exportovat všechny zprávy.

  2. Vyberte existující CSV soubor pro přepsání nebo zvolte Nový pro vytvoření nového souboru.

  3. Klepněte na tlačítko OK. Všechny vaše zprávy jsou uloženy do souboru.

 

Zprávy můžete importovat zpět do Nokia Ovi Suite. Podrobnosti, viz Importování zpráv.

Libovolný CSV soubor můžete otevřít pro zobrazení v mnoha tabulkových aplikacích.

 

Viz také:

Importování zpráv

 

Exportování zpráv