Kopírování zpráv

Když připojíte přístroj k počítači, zprávy z přístroje jsou zkopírovány do počítače a zobrazeny ve skupině Všechny. Mimo to můžete zkopírovat zvolené zprávy z přístroje do počítače a z počítače do přístroje.

Postup kopírování zpráv z přístroje do počítače:

  1. V oblasti přístroje označte některou složku přístroje. Zobrazí se seznam zpráv obsažených ve složce.

  2. Vyberte jednu nebo více zpráv. Chcete-li zvolit přilehlé zprávy, klepněte na první zprávu, podržte stisknutou klávesu SHIFT a klepněte na poslední zprávu. Chcete-li zvolit nepřilehlé zprávy, klepněte na první zprávu, podržte stisknutou klávesu CTRL a klepněte na další zprávy.

  3. Přetáhněte zprávy do složky Všechny v oblasti navigace. Zprávy jsou zkopírovány do počítače.

 

Postup kopírování zpráv z počítače do přístroje:

  1. Označte skupinu Všechny v oblasti navigace. Zobrazí se seznam všech zpráv v počítači.

  2. Vyberte jednu nebo více zpráv. Chcete-li zvolit přilehlé zprávy, klepněte na první zprávu, podržte stisknutou klávesu SHIFT a klepněte na poslední zprávu. Chcete-li zvolit nepřilehlé zprávy, klepněte na první zprávu, podržte stisknutou klávesu CTRL a klepněte na další zprávy.

  3. Přetáhněte zprávy do Mé složky v oblasti přístroje. Zprávy jsou zkopírovány do přístroje.

 

Ovi Nokia Help tip Kopírování zpráv Tip:

Chcete-li zkopírovat obsah zprávy do schránky a vložit jej do jiného textového editoru, vyberte zprávu v oblasti objektů, klepněte pravým tlačítkem na zprávu v oblasti obsahu na pravé straně a zvolte Kopírovat do schránky.

Kopírování zpráv