Vytváření a odesílání zpráv

Než začnete odesílat zprávy, ověřte, že je přístroj připojen k počítači. Připojené přístroje jsou zobrazeny v oblasti stavu přístroje. Přístroj můžete připojit k počítači kabelem nebo přes bezdrátovou technologii Bluetooth.

Ovi Nokia Help info Vytváření a odesílání zpráv Poznámka:

Pokud používáte přístroj se dvěma SIM kartami (přístroj dual SIM), je pro odeslání zpráv použita SIM1. SIM1 je v interním držáku SIM karty v přístroji. Chcete-li pro odeslání zprávy použít druhou SIM kartu, vyměňte SIM karty ve svém přístroji.

 

Postup vytvoření a odeslání zprávy:

  1. V oblasti objektů klepněte na Vytvořit zprávu.

  2. Začněte psát jméno nebo telefonní číslo požadovaného příjemce. Zobrazí se seznam shodných kontaktů nalezených v přístroji nebo počítači. V seznamu vyberte příjemce, kterého chcete přidat, a stiskněte Enter.

  3. Chcete-li přidat více příjemců, klepněte na Přidat příjemce.

  4. Po dokončení přidávání příjemců zprávy klepněte na Zavřít.

  5. Do textového pole napište zprávu. Při psaní zprávy se pod textovým polem zobrazí počet znaků, které ještě můžete napsat, a počet zpráv, které budou odeslány.

  6. Klepněte na tlačítko Poslat.

 

Ovi Nokia Help tip Vytváření a odesílání zpráv Tip:

Chcete-li z rozepsané zprávy odstranit příjemce, označte požadovaného příjemce a stiskněte Delete.

Pro vytvoření nového kontaktu klepněte pravým tlačítkem na zprávu a vyberte odpovídající možnost.

Vytváření a odesílání zpráv