Předávání zpráv

Než začnete odesílat zprávy, ověřte, že je přístroj připojen k počítači. Připojené přístroje jsou zobrazeny v oblasti stavu přístroje. Přístroj můžete připojit k počítači kabelem nebo přes bezdrátovou technologii Bluetooth.

Ovi Nokia Help info Předávání zpráv Poznámka:

Pokud používáte přístroj se dvěma SIM kartami (přístroj dual SIM), je pro odeslání zpráv použita SIM1. SIM1 je v interním držáku SIM karty v přístroji. Chcete-li pro odeslání zprávy použít druhou SIM kartu, vyměňte SIM karty ve svém přístroji.

 

Postup předání zprávy:

  1. V oblasti objektů označte požadovanou zprávu a zvolte Nástroje > Předat dál.

  2. Klepněte na Přidat příjemce a začněte přidávat příjemce do zprávy. Začněte psát jméno nebo telefonní číslo požadovaného příjemce. Zobrazí se seznam shodných kontaktů nalezených v přístroji nebo počítači. V seznamu vyberte příjemce, kterého chcete přidat, a stiskněte Enter.

  3. Chcete-li přidat více příjemců, klepněte na Přidat příjemce.

  4. Po dokončení přidávání příjemců zprávy klepněte na Zavřít.

  5. Podle potřeby upravte text zprávy.

  6. Klepněte na tlačítko Poslat.

 

Ovi Nokia Help tip Předávání zpráv Tip:

Chcete-li z rozepsané zprávy odstranit příjemce, označte požadovaného příjemce a stiskněte Delete.

Na zprávy v oblasti objektů nebo obsahu můžete klepnout pravým tlačítkem i v případě, že na ně chcete odpovědět, předat dál nebo odstranit.

Předávání zpráv