Odpověď na zprávu

Než začnete odesílat zprávy, ověřte, že je přístroj připojen k počítači. Připojené přístroje jsou zobrazeny v oblasti stavu přístroje. Přístroj můžete připojit k počítači kabelem nebo přes bezdrátovou technologii Bluetooth.

Ovi Nokia Help info Odpověď na zprávu Poznámka:

Pokud používáte přístroj se dvěma SIM kartami (přístroj dual SIM), je pro odeslání zpráv použita SIM1. SIM1 je v interním držáku SIM karty v přístroji. Chcete-li pro odeslání zprávy použít druhou SIM kartu, vyměňte SIM karty ve svém přístroji.

 

Postup odeslání odpovědi na zprávu:

  1. V oblasti objektů označte požadovanou zprávu a zvolte Nástroje > Odpověď. Vaše zpráva bude odeslána odesilateli původní zprávy.

  2. Do textového pole napište zprávu. Při psaní zprávy se pod textovým polem zobrazí počet znaků, které ještě můžete napsat, a počet zpráv, které budou odeslány.

  3. Klepněte na tlačítko Poslat.

 

Ovi Nokia Help tip Odpověď na zprávu Tip:

Můžete vybrat rovněž více než jednu zprávu. Vaše odpověď pak bude odeslána všem odesilatelům zvolených zpráv.

Na zprávy v oblasti objektů nebo obsahu můžete klepnout pravým tlačítkem i v případě, že na ně chcete odpovědět, předat dál nebo odstranit nebo přidat nový kontakt.

Odpověď na zprávu