Zotavení licencí k hudbě po obnovení ze zálohy

Pokud po obnovení obsahu přístroje zjistíte problémy s používáním Hudby v Nokia Ovi Suite, budete muset zotavit DRM licence hudebních skladeb, které jste uložili do přístroje. DRM licence jsou vyžadovány pro přehrávání skladeb.

Je-li vaše hudba uložená v počítači, postupujte takto:

 1. Ověřte, zda je přístroj připojen k počítači USB kabelem v režimu MTP (Media Transfer Protocol).

 

Ovi Nokia Help info Zotavení licencí k hudbě po obnovení ze zálohy Poznámka:

V oblasti přístroje v levém dolním rohu Nokia Ovi Suite ověřte, že jste pro připojení přístroje zvolili USB režim přenosu médií. Režim přenosu médií je indikován ikonou klíče společně se standardní ikonou pro připojení USB kabelem. Režim přenosu médi je vyžadován pro přenos hudby chráněné proti kopírování.

 1. V Nokia Ovi Suite zvolte Zobrazení > Jdi na > Hudba a v oblasti přístroje klepněte na Všechny.

 2. Pro odstranění všech skladeb z přístroje označte v oblasti obsahu skladbu a na klávesnici stiskněte CTRL + A.

 

NEBO

Můžete rovněž odstranit jednotlivé skladby z přístroje. V oblasti obsahu označte skladbu chráněnou proti kopírování, která je indikována ikonou klíče. Poté zvolte zbytek skladeb chráněných proti kopírování při podržené klávese CTRL.

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte Odstranit.

 2. Klepněte na Synchronizace hudby.

 

Vaše licence DRM spolu s hudebními skladbami jsou nyní synchronizovány zpět do přístroje.

 

Není-li vaše hudba uložená v počítači, postupujte podle pokynů níže

Pokud nemáte hudbu ve svém počítači, můžete ji zotavit ze složky Music vault v Hudebním obchodě Nokia (mobilní verze).

Ovi Nokia Help info Zotavení licencí k hudbě po obnovení ze zálohy Poznámka:

To se týká pouze mobilních přístrojů, které podporují mobilní obchod.

Procházení a stahování hudby v mobilním obchodě může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služeb. Informujte se u poskytovatele služby o cenách za datové přenosy.

 1. Ověřte, že je přístroj připojen k počítači USB kabelem.

 2. V Nokia Ovi Suite zvolte Zobrazení > Jdi na > Hudba a v oblasti přístroje klepněte na Všechny.

 3. Pro odstranění všech skladeb z přístroje označte v oblasti obsahu skladbu a na klávesnici stiskněte CTRL + A.

 

NEBO

Můžete rovněž odstranit jednotlivé skladby z přístroje. V oblasti obsahu označte skladbu chráněnou proti kopírování, která je indikována ikonou klíče. Poté zvolte zbytek skladeb chráněných proti kopírování při podržené klávese CTRL.

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte Odstranit.

 2. Ve vašem přístroji zvolte Menu > Hudba > Hudební obchod.

 3. Přihlaste se pomocí uživatelského jména a hesla do Hudebního obchodu Nokia.

 4. Zvolte Můj účet > Music vault. Znovu stáhněte hudbu.

 

Vaše licence DRM spolu s hudebními skladbami jsou nyní uloženy zpět do přístroje.

 

 

Zotavení licencí k hudbě po obnovení ze zálohy