Řešení problémů se zálohováním a obnovováním

Pokud selže proces zálohování nebo obnovování obsahu přístroje, proveďte jednu z těchto operací:

  • Pokud došlo ke ztrátě spojení mezi přístrojem a počítačem, nejdříve restartujte přístroj. Jinak váš přístroj přestane fungovat. Poté znovu připojte USB kabel k přístroji v USB režimu Nokia Ovi Suite (nebo PC Suite). Pokud toto nepomůže, zapněte Bluetooth připojení. Více informací o připojení přístroje přes Bluetooth, viz O připojení přístroje přes Bluetooth.

  • Je-li v baterii přístroje málo energie, připojte přístroj k nabíječce.

  • Nebyla-li nalezena složka, do které se pokoušíte uložit soubor zálohy, zkontrolujte cestu ke složce nebo vyberte pro ukládání jinou složku.

  • Není-li v počítači dostatek místa pro uložení souboru zálohy, odstraňte z počítače některé soubory nebo přesuňte soubory na jinou paměťovou jednotku či externí pevný disk.

  • Není-li zvolený soubor zálohy k dispozici, vyberte pro obnovení obsahu přístroje jiný.

  • Pokud nebyl některý obsah přístroje zálohován nebo obnoven úspěšně, zkuste provést zálohování nebo obnovování obsahu ještě jednou.

  • Pokud v přístroji není dostatek volného místa pro obnovení zvoleného souboru zálohy, část obsahu, která se nevejde, je uložena do počítače. Umístění, do kterého je obsah uložen, je stejné, jako umístění zvolené pro ukládání souborů zálohy. Umístění je rovněž zobrazeno na obrazovce. Upozorňujeme, že v některých případech není nadbytečný obsah uložen do počítače, ale budete požádáni o zmenšení požadovaného místa zrušením označení některých typů obsahu v okně volby souboru zálohy průvodce obnovením.

  • Pokud nevyberete žádný obsah k obnovení, obnovování nemůže pokračovat. Vyberte obsah, který chcete obnovit do přístroje, a klepněte na Start.

  • Jestliže v průběhu obnovování odpojíte přístroj, budete muset restartovat přístroj a obnovování provést znovu, abyste zajistili, že přístroj bude pracovat správně.

Řešení problémů se zálohováním a obnovováním