Přehled zálohování a obnovování

Průvodcem zálohováním aplikace Nokia Ovi Suite vytvořte úplnou nebo částečnou zálohu  obsahu přístroje. Zálohování obsahu přístroje je užitečné, když se například chystáte přejít na jiný přístroj nebo když jen chcete uložit data do bezpečí počítače.

Později můžete průvodcem obnovením aplikace Nokia Ovi Suite například obnovit obsah starého přístroje do nového přístroje nebo obnovit nedopatřením ztracený obsah zpět do vašeho přístroje. Upozorňujeme, že pokud jste již dříve pomocí Nokia Ovi Suite zálohovali obsah svého přístroje, můžete obnovit záložní soubory pomocí Nokia Ovi Suite.

Zvolením Nástroje > Zálohovat a Nástroje > Obnovit otevřete průvodce zálohováním nebo obnovením.

Ovi Nokia Help info Přehled zálohování a obnovování Poznámka:

Pokud jste před používáním průvodce zálohováním nebo obnovováním přenášeli hudební skladby chráněné proti kopírování, přepněte režim USB přístroje zpět na režim Nokia Ovi Suite (nebo PC Suite). Podrobnější informace o volbě režimu USB najdete v uživatelské příručce k přístroji.

Některé modely přístrojů nepodporují všechny funkce Nokia Ovi Suite. To znamená, že některé funkce popsané v této nápovědě nemusí být k dispozici pro vámi používaný model přístroje.

Viz také:

O zálohování obsahu přístroje

O automatickém zálohování

O obnovení obsahu přístroje

Řešení problémů se zálohováním a obnovováním

 

Přehled zálohování a obnovování