O zálohování obsahu přístroje

Při zálohování obsahu přístroje je lepší než Bluetooth používat připojení USB kabelem, protože je pak zálohování mnohem rychlejší. Více informací o připojení USB kabelem, viz O připojení přístroje USB kabelem.

Pokud jste nezálohovali déle než měsíc, zobrazí se v Domovském zobrazení Nokia Ovi Suite upozornění. Zálohování můžete zahájit klepnutím na odkaz Zálohovat nyní.

Ovi Nokia Help info O zálohování obsahu přístroje Poznámka:

V průběhu zálohování budou ukončeny všechny aplikace v přístroji. Pokud například posloucháte hudbu, přehrávač bude ukončen.

 

Co je dobré vědět, když jste v průvodci v okně volby obsahu

Při prvním použití průvodce jsou standardně označeny všechny typy obsahu. Později jsou předvoleny typy obsahu podle volby provedené při posledním použití průvodce. Některý obsah, jako například kontakty, kalendář a zprávy, je vždy zahrnut do zálohy a nelze jej z ní vyřadit.

Máte-li v přístroji vloženu paměťovou kartu, můžete rozhodnout, zda chcete zálohovat zvolený obsah i z paměťové karty.

Ovi Nokia Help info O zálohování obsahu přístroje Poznámka:

Vaše licence DRM k hudebním skladbám a soubory map a hlasových pokynů nejsou zahrnuty do zálohy. Licence DRM však můžete zotavit a soubory map a hlasových pokynů znovu stáhnout. Další informace, viz Zotavení licencí k hudbě po obnovení ze zálohy a Stahování map.

 

Chcete-li změnit úložiště, do kterého bude soubor zálohy uložen v počítači, klepněte na Procházet.

Co je dobré vědět, když jste v průvodci v okně průběhu zálohování

Chcete-li zobrazit průběh zálohování obsahu přístroje, klepněte na Ukázat detaily. Uvidíte, který soubor nebo typ obsahu (například kontakty, kalendář, úkoly a zprávy) je zálohován a kolik procent ze souboru nebo typu obsahu již bylo zálohováno.

Rozhodnete-li se zastavit probíhající zálohování klepnutím na Stop, průvodce musí dojít až do bezpečného bodu, aby se předešlo nesprávné funkci přístroje. Po dosažení bezpečného bodu se zálohování zastaví. Průvodci může dosažení bezpečného bodu k zastavení trvat několik minut.

Ovi Nokia Help info O zálohování obsahu přístroje Poznámka:

Klepnutí na Začít znovu v okně zastaveného zálohování vás vrátí zpět do okna volby obsahu a klepnutí na Dokončit zavře průvodce zálohováním.

 

Můžete rovněž nastavit automatické zálohování obsahu přístroje v pravidelných intervalech. Více informací, viz O automatickém zálohování.

Viz také:

O obnovení obsahu přístroje

Řešení problémů se zálohováním a obnovováním

 

O zálohování obsahu přístroje