O obnovení obsahu přístroje

Při obnovování obsahu přístroje je lepší než Bluetooth používat připojení USB kabelem, protože je pak obnovování mnohem rychlejší. Více informací o připojení USB kabelem, viz O připojení přístroje USB kabelem.

Co je dobré vědět, když jste v průvodci v okně volby souboru

Standardně je zvolen nejnovější soubor zálohy z aktuálně připojeného přístroje. Pokud připojený přístroj nemá žádné existující zálohy, bude standardně zvolen nejnovější existující soubor zálohy definovaný podle data. Upozorňujeme, že pokud jste již dříve pomocí Nokia Ovi Suite zálohovali obsah svého přístroje, můžete obnovit záložní soubory pomocí Nokia Ovi Suite.

Zvolíte-li k obnovení jiný soubor zálohy, zobrazení se automaticky aktualizuje podle obsahu zvoleného souboru. Zobrazen je pouze ten obsah, který je možné obnovit do právě připojeného přístroje. S právě připojeným přístrojem nemusí být kompatibilní veškerý obsah zálohovaný z jiného modelu přístroje.

Vaše licence DRM k hudebním souborům a vaše soubory map a hlasových pokynů nejsou zálohovány. To znamená, že je není možné obnovit zpět do přístroje. Licence DRM však můžete zotavit a soubory map a hlasových pokynů znovu stáhnout. Další informace, viz Zotavení licencí k hudbě po obnovení ze zálohy a Stahování map.

Ovi Nokia Help info O obnovení obsahu přístroje Poznámka:

Pokud se zobrazí upozornění na zřejmě upravený soubor zálohy, doporučujeme neobnovovat tento soubor do přístroje. Soubor může obsahovat škodlivý software, který v případě obnovení do přístroje může přístroj poškodit.

 

Co je dobré vědět, když jste v průvodci v okně průběhu obnovování

Pokud obnovujete obsah do stejného modelu přístroje, jako byl předchozí přístroj, budete muset pro dokončení obnovování restartovat přístroj. Pokud obnovujete obsah do jiného modelu přístroje, než byl předchozí, není restartování potřeba.

Ovi Nokia Help info O obnovení obsahu přístroje Poznámka:

Pokud obnovujete obsah přes Bluetooth připojení, musíte po restartování přístroj znovu připojit k počítači.

Viz také:

Řešení problémů se zálohováním a obnovováním

 

 

O obnovení obsahu přístroje