O automatickém zálohování

Můžete si nechat denně automaticky zálohovat všechna svoje osobní data. Mezi osobní data patří následující obsah:

  • kontakty

  • položky kalendáře

  • zprávy

  • poznámky

  • orientační body

  • záložky prohlížeče a

  • webové zdroje objednaných podcastů.

 

Automatické zálohování je standardně vypnuté, ale můžete jej zapnout z menu Nástroje > Možnosti > Moje přístroje. Na stejném místě můžete rovněž změnit frekvenci automatického zálohování (například denně nebo týdně) a úložiště v počítači, do kterého se zálohy budou ukládat.

Ovi Nokia Help info O automatickém zálohování Poznámka:

Před upravením možností musíte ukončit průvodce zálohováním.

 

K automatickému zálohování dojde jen v případě, že jste aplikaci Nokia Ovi Suite nepoužívali určitou dobu. Automatické zálohování trvá pouze několik minut a v jeho průběhu můžete používat Nokia Ovi Suite bez přerušování. Doporučuje se však v průběhu automatického zálohování nepřistupovat k obsahu přístroje.

Průběh automatického zálohování je zobrazen v oblasti přístroje. Po dokončení automatického zálohování uvidíte v oblasti přístroje upozornění. Pokud z nějakého důvodu automatické zálohování selže, stačí když počkáte, dokud se nezahájí příští automatické zálohování.

Pokud nebylo automatické zálohování možné, zobrazí se po určité době v oblasti přístroje upozornění. Upozornění je zobrazeno po třech dnech nebo třech týdnech, v závislosti na nastavené frekvenci automatického zálohování (denně nebo týdně).

Nokia Ovi Suite automaticky odstraní starší soubory záloh z počítače, aby se zajistil dostatek místa v počítači.

 

O názvu souboru zálohy

Výchozí název souboru zálohy je tvořen názvem vašeho přístroje a datem provedení zálohy. Pokud jste prováděli manuální zálohování a ve stejný den existuje i soubor automatického zálohování, název souboru zálohy obsahuje rozlišení, o jaký typ zálohy se jedná. Název souboru automatické zálohy obsahuje slovo “auto”, například [název přístroje]_2009-01-22_auto.nbu, zatímco soubor manuální zálohy jej neobsahuje, například [název přístroje]_2009-01-22.nbu. Pokud provedete v průběhu jednoho dne několik manuálních záloh, název souboru zálohy bude rovněž obsahovat čas provedení zálohy.

Název souboru zálohy můžete rovněž libovolně změnit. V okně volby obsahu průvodce klepněte na Procházet a do pole Název souboru zadejte požadovaný název. Klepnutím na Uložit uložíte soubor do požadovaného úložiště a zavřete dialog.

Viz také:

O zálohování obsahu přístroje

O automatickém zálohování