Připojené přístroje

Chcete-li Nokia Ovi Suite využívat naplno, musíte svůj mobilní přístroj připojit k počítači. Po připojení svého přístroje uvidíte obrázek přístroje zobrazený v oblasti přístroje v levém dolním rohu Nokia Ovi Suite. Oblast přístroje zobrazuje pro každý připojený přístroj následující informace:

  • Název připojeného přístroje.

  • Ikona pro připojení USB kabelem nebo připojení Bluetooth, v závislosti na používaném typu připojení. Upozorňujeme, že pokud jste používali připojení USB kabelem a měli zvolen režim přenosu médií pro přenos hudby chráněné technologií DRM, režim přenosu médií je indikován ikonou klíče navíc k standardní ikoně pro připojení USB kabelem.

  • V Domovském zobrazení tlačítko pro definování možností synchronizace pro váš přístroj a pro synchronizování obsahu podle vašich aktuálních možností synchronizace.

  • V zobrazení Kontakty, Zprávy nebo Fotografie tlačítko pro synchronizaci obsahu v zobrazení mezi mobilním přístrojem a počítačem a informace, zda je zobrazení aktuální.

 

Nejsou připojeny žádné přístroje

Není-li váš přístroj připojen k Nokia Ovi Suite, oblast přístroje je prázdná. Pro první připojení přístroje klepněte v prázdné oblasti přístroje na text Připojit přístroj a vyberte Přidat nový přístroj. Několika snadnými kroky budete provedeni připojením přístroje k Nokia Ovi Suite. Více informací, viz Přehled konektivity.

Několik připojených přístrojů

Máte-li k Nokia Ovi Suite připojeno současně několik přístrojů, všechny tyto přístroje jsou zobrazeny v oblasti přístroje a můžete přepínat přístroje klepnutím na obrázek požadovaného v oblasti přístroje. Upozorňujeme, že nemůžete přepnout na jiný přístroj, pokud probíhá synchronizace obsahu nebo jsou kopírovány soubory mezi aktuálně používaným přístrojem a počítačem.

 

Viz také:

Přehled Nokia Ovi Suite

Přehled Domovského zobrazení

Upravení možností přístroje

Připojené přístroje