Přehled Nokia Ovi Suite

Nokia Ovi Suite nabízí jednoduše přístupný způsob organizování a přenášení obsahu mezi přístrojem Nokia a počítačem. S Nokia Ovi Suite můžete přesunovat zprávy, kontakty, fotografie, hudbu a další data mezi počítačem a přístrojem Nokia. Můžete rovněž udržovat synchronizovaný obsah přístroje Nokia a počítače, aktualizovat přístroj Nokia o nejnovější software a udržovat cenný obsah v bezpečí a odkudkoli přístupný.

Ovi Nokia Help info Přehled Nokia Ovi Suite Poznámka:

Některé modely přístrojů nepodporují všechny funkce Nokia Ovi Suite. To znamená, že některé funkce popsané v této nápovědě nemusí být k dispozici pro vámi používaný model přístroje.

 

Jak se pohybovat v Domovském zobrazení Nokia Ovi Suite

Toto jsou různé části Domovského zobrazení Nokia Ovi Suite (obrázek 1):

 1. Menu Nokia Ovi Suite: Přístup k hlavním funkcím dostupným v aktuálním zobrazení a Nokia Ovi Suite.

 2. Hlavní oblasti: Klepnutím na jednu ze čtyř hlavních oblastí se otevře odpovídající zobrazení (Kontakty, Fotografie, Zprávy a Hudba).

 3. Tlačítko Synchronizovat vše: Klepnutím na Synchronizovat vše synchronizujete veškerý obsah Nokia Ovi Suite, který jste definovali pro synchronizaci v možnostech synchronizace přístroje (Nástroje > Možnosti > Synchronizace přístroje).

 4. Přihlaste se k vašemu účtu Nokia: Klepněte na Přihlásit, pokud chcete začít vytvářet svůj vlastní účet Nokia nebo se chcete přihlásit k existujícímu účtu. Máte-li účet Nokia, máte přístup k různým službám Ovi, jako je například bezplatný e-mailový účet, a můžete získat nové aplikace a obsah pro svůj přístroj z Ovi Obchodu.

 5. Výběr tipů pro používání Nokia Ovi Suite: Zde můžete vidět užitečné tipy pro používání Nokia Ovi Suite a získat snadný přístup k nástrojům Nokia Ovi Suite. Upozorňujeme, že ne všechny tipy a odkazy k nástrojům jsou vždy k dispozici.

 6. Doporučení od Ovi: Zde můžete vidět službu, která je vám doporučována (pokud taková existuje) a nabídky z Ovi Obchodu a Hudebního obchodu.

 7. Tlačítko Synchronizovat: Přesuňte myš nad jednu ze čtyř hlavních oblastí a klepněte na Synchronizovat pro synchronizování dostupného obsahu (například kontakty nebo fotografie).

 8. Horní navigační panel: Klepnutím na odpovídající ikonu otevřete Domovské zobrazení Nokia Ovi Suite, různá další zobrazení nebo průvodce aktualizací softwaru.

 9. Informace o hudbě: Zobrazuje informace o přehrávané skladbě a ovládací prvky přehrávače.

 

Obrázek 1: Domovské zobrazení Nokia Ovi Suite

Ovi Nokia NOS Home3 Přehled Nokia Ovi Suite

 

 

Jak se pohybovat v zobrazení Nokia Ovi Suite

Následují různé části zobrazení Nokia Ovi Suite (obrázek 2) (všechna zobrazení mají zhruba stejnou logiku):

 1. Menu Nokia Ovi Suite: Přístup k hlavním funkcím dostupným v aktuálním zobrazení a Nokia Ovi Suite.

 2. Horní navigační panel: Klepnutím na odpovídající ikonu otevřete Domovské zobrazení Nokia Ovi Suite, různá další zobrazení nebo průvodce aktualizací softwaru.

 3. Oblast navigace pro obsah počítače: Zde můžete přejít k obsahu aktuálního zobrazení na úrovni složky. V textu nápovědy je zmiňována jako oblast navigace.

 4. Oblast navigace pro obsah přístroje: Zde můžete přejít k obsahu aktuálně aktivního přístroje na úrovni složky. V textu nápovědy je zmiňována jako oblast přístroje.

 5. Oblast objektů: Zde můžete vidět obsah aktuálního zobrazení na úrovni seznamu objektů, například v zobrazení Kontakty uvidíte v této oblasti všechny kontakty. Upozorňujeme, že oblast objektů není zobrazena ve všech zobrazeních, například v zobrazení Fotografie.

 6. Oblast obsahu: Zde můžete vidět obsah aktuálního zobrazení na úrovni samostatného objektu, například můžete vidět podrobné informace o kontaktu.

 7. Tlačítko Synchronizovat: Klepnutím na tlačítko synchronizovat synchronizujete obsah odpovídajícího zobrazení, například vaše zprávy.

 8. Tlačítka volby režimu zobrazení: Můžete přepínat mezi různými režimy zobrazení a prohlížet položky nebo obsah. Tlačítka volby režimu zobrazení jsou viditelná v zobrazení Zprávy, Hudba a Fotografie.

 9. Pole filtru: Filtrováním aktuálně zobrazeného seznamu můžete vyhledat a zobrazit konkrétní položku. Začněte psát do pole a položky odpovídající zadávanému textu se budou zobrazovat v oblasti objektů. Pole filtru je dostupné v zobrazení Kontakty, Zprávy, Hudba a Mapy.

 10. Přihlaste se k vašemu účtu Nokia: Klepněte na Přihlásit, pokud chcete začít vytvářet svůj vlastní účet Nokia nebo se chcete přihlásit k existujícímu účtu. Máte-li účet Nokia, máte přístup k různým službám Ovi, jako je například bezplatný e-mailový účet, a můžete získat nové aplikace a obsah pro svůj přístroj z Ovi Obchodu.

 11. Informace o hudbě: Zobrazuje informace o přehrávané skladbě a ovládací prvky přehrávače.

 

 

Obrázek 2: Zobrazení Zprávy v Nokia Ovi Suite

Ovi Nokia NOS View2 v2 Přehled Nokia Ovi Suite

 

 

Ovi Nokia Help info Přehled Nokia Ovi Suite Poznámka:

Při používání Nokia Ovi Suite a synchronizování osobního obsahu mezi přístrojem a počítačem se doporučuje používat uživatelské profily Windows (rovněž známé jako uživatelské účty). Pomáhají chránit osobní obsah, který máte v přístroji, a oddělit vaše informace od informací ostatních možných uživatelů. Více informací o uživatelských profilech Windows najdete v nápovědě Windows (přístupné přes nabídku Start).

Přehled Nokia Ovi Suite