Upravení možností synchronizace přístroje

Obsah svého mobilního přístroje můžete udržovat synchronizovaný s Nokia Ovi Suite. To znamená, že máte přístup ke stejnému obsahu v mobilním přístroji nebo v počítači. Dokonce i když přístroj ztratíte, veškerý obsah bude bezpečně v Nokia Ovi Suite. Můžete zvolit, jaké typy obsahu chcete synchronizovat, například kontakty, zprávy a fotografie.

Synchronizace v Nokia Ovi Suite nastane manuálně a automaticky:

  • Manuální synchronizaci specifického typu obsahu můžete zahájit otevřením požadovaného zobrazení a klepnutím na tlačítko synchronizace v oblasti přístroje nebo klepnutím na Synchronizovat v požadované hlavní oblasti Domovského zobrazení Nokia Ovi Suite. Manuální synchronizaci několika typů obsahu můžete zahájit rovněž klepnutím na Synchronizovat vše v oblasti přístroje Domovského zobrazení Nokia Ovi Suite. Tím se synchronizuje obsah mezi přístrojem a počítačem podle aktuálního nastavení možností synchronizace.

  • K automatické synchronizaci dojde, kdykoli připojíte svůj přístroj k počítači. Synchronizace obsahu mezi vaším přístrojem a počítačem proběhne podle nastavených možností synchronizace. To usnadňuje zabezpečení obsahu z přístroje v aplikaci Nokia Ovi Suite.

 

V možnostech synchronizace pro přístroj můžete zvolit typy obsahu, které chcete synchronizovat po klepnutí na Synchronizovat vše v oblasti přístroje Domovského zobrazení Nokia Ovi Suite, a zda má docházet k automatické synchronizaci.

Při upravování možností synchronizace pro přístroj postupujte takto:

  1. Zvolte Nástroje > Možnosti nebo klepněte pravým tlačítkem na obrázek přístroje a zvolte Možnosti pro [název přístroje].

  2. Otevřete Synchronizace přístroje a z rozvíracího menu vyberte přístroj, jehož možnosti chcete upravit. Pokud máte k počítači připojen pouze jeden přístroj, přístroj je zvolen automaticky.

  3. Vyberte typy obsahu, které se budou synchronizovat po klepnutí na Synchronizovat vše v oblasti přístroje Domovského zobrazení Nokia Ovi Suite.

  4. Dále vyberte možnosti automatické synchronizace, pokud chcete synchronizovat zvolené typy obsahu při každém připojení přístroje k počítači.

  5. Klepnutím na OK uložte provedené úpravy a zavřete dialog.

 

Upravení možností synchronizace přístroje