Upravení možností synchronizace kalendáře a úkolů

Postup upravení možností synchronizace kalendáře a úkolů:

  1. Otevřete Nástroje > Možnosti > Kalendář a úkoly.

  2. Definujte software pro správu dat, se kterým chcete udržovat svůj kalendář a úkoly synchronizované. Pokud máte na počítači nainstalován pouze jeden software pro správu dat, bude automaticky použit jako partner pro synchronizaci přístroje a možnost jeho volby nebude zobrazena.

Upravení možností synchronizace kalendáře a úkolů