Synchronizace několika přístrojů

Používáte-li Nokia Ovi Suite s více než jedním přístrojem, je obsah všech přístrojů v Nokia Ovi Suite sloučen. Když synchronizujete kontakty, kalendář, úkoly, poznámky, záložky nebo webové zdroje, tento sloučený obsah je přenesen do každého připojeného přístroje.

Synchronizace fotografií, videí a zpráv znamená kopírování pouze nového obsahu z přístroje do Nokia Ovi Suite, takže v přístroji nedojde v průběhu synchronizace ke sloučení obsahů.

Abyste předešli kombinování obsahu přístrojů, můžete pro různé uživatele a přístroje použít různé uživatelské profily Windows. Udělejte to takto:

  1. Zavřete Nokia Ovi Suite.

  2. Odhlaste se z počítače.

  3. Přihlaste se jako jiný uživatel.

  4. Otevřete Nokia Ovi Suite a pokračujte jako obvykle.

 

Viz také:

O synchronizování

Synchronizace obsahu

 

Synchronizace několika přístrojů