Řešení potíží se synchronizací

Pokud synchronizace selže, zkuste jednu z následujících možností:

 • Je-li synchronizace zrušena nebo z neznámého důvodu selže, odpojte a znovu připojte přístroj a znovu jej synchronizujte.

 • Pokud zjistíte, že některé vaše položky kalendáře a úkoly nejsou synchronizovány, ověřte, že tyto položky jsou uloženy do výchozího kalendáře přístroje (pokud přístroj podporuje více kalendářů). Jinak nebudou obsaženy do synchronizace.

 • Zjistíte-li, že kontakty, kalendář a úkoly, poznámky nebo záložky nebyly synchronizovány, mohou být některé soubory synchronizace poškozené. Chcete-li opravit tyto poškozené soubory, vyberte Synchronizace> Opravit synchronizaci. Upozorňujeme, že opravením se neovlivní vaše přizpůsobené možnosti synchronizace.

 • Nelze-li číst informace z přístroje, odpojte a znovu připojte přístroj a zopakujte synchronizaci.

 • Není-li v počítači dostatek místa pro uložení veškerého synchronizovaného obsahu, odstraňte z počítače některé soubory nebo přesuňte soubory na jinou paměťovou jednotku či externí pevný disk a zopakujte synchronizaci.

 • Selže-li synchronizace záložek prohlížeče Firefox, je možné, že při instalaci Nokia Ovi Suite byl Firefox otevřen, nebo že jste aktualizovali Firefox z verze 3.0 na 3.5. Oba tyto případy mohou vést k tomu, že doplněk Firefox Synchronisation Extension nepracuje správně. Doplněk je vyžadován, aby správně fungovala synchronizace záložek prohlížeče Firefox v Nokia Ovi Suite. Pro vyřešení problému otevřete v počítači Start > Ovládací panely > Přidat nebo odebrat programy > Nokia Ovi Suite a klepněte na Změnit/Odebrat. V dialogovém okně, které se otevře, vyberte možnost opravy pro provedení potřebných oprav v Nokia Ovi Suite.

 • Zobrazí-li se zpráva, že synchronizace byla zrušena vzhledem k problémům s vaším uživatelským profilem v softwaru pro správu dat, otevřete aspoň jednou software a poté znovu zkuste provést synchronizaci. Jestliže jste dosud neotevřeli software pro správu dat, software nevytvořil potřebné složky a z toho důvodu se s nimi Nokia Ovi Suite nemůže synchronizovat.

 • Zobrazí-li se chybová zpráva s informací, že musíte znovu nastavit svůj uživatelský účet pro software pro správu dat, nebo že musíte opravit či přeinstalovat software, podívejte se do nápovědy nebo do uživatelské příručky odpovídajícího softwaru na pokyny k provedení těchto operací.  

 • Zobrazí-li se chybová zpráva s informací, že musíte zkusit opravit Nokia Ovi Suite, otevřete v počítači Start > Ovládací panely > Přidat nebo odebrat programy > Nokia Ovi Suite a klepněte na Změnit/Odebrat. V dialogovém okně, které se otevře, vyberte možnost opravy pro provedení potřebných oprav v Nokia Ovi Suite.

 • Potřebujete-li zkontrolovat, zda není k dispozici nová verze Nokia Ovi Suite, podívejte se do sekce Přehled aktualizací softwaru.

 • Zobrazí-li se chybová zpráva, že jiný přístroj již používá stejný název jako váš právě aktivní, vyhledejte v sekci Upravení možností přístroje pokyny k upravení možností vašeho přístroje, včetně změny názvu přístroje.

 • Chcete-li kontaktovat středisko Nokia Care, otevřete http://www.nokia.com/support.

Řešení potíží se synchronizací