O synchronizování osobního obsahu

S Nokia Ovi Suite můžete mezi přístrojem a softwarem pro správu dat nainstalovaným na počítači synchronizovat i osobní obsah. Mezi tento obsah patří váš kalendář a úkoly, poznámky, záložky a webové zdroje. Více informací, viz Upravení možností synchronizace kalendáře a úkolů, Upravení možností synchronizace poznámek a O synchronizaci záložek a webových zdrojů.

Ovi Nokia Help info O synchronizování osobního obsahu Poznámka:

Chcete-li zabránit vytvoření duplicitních položek, nepoužívejte pro synchronizování osobního obsahu přístroje jiné aplikace přístroje, například Mail for Exchange, pokud již pro tento účel používáte Nokia Ovi Suite.

 

Viz také:

Upravení možností synchronizace přístroje

 

 

O synchronizování osobního obsahu