O synchronizaci záložek a webových zdrojů

Záložky jsou webové adresy, které jste při procházení internetem označili jako oblíbené stránky. Webové zdroje jsou formáty webových zdrojů používané pro publikování často aktualizovaných prací ve standardizovaném formátu. Mezi tyto práce patří například příspěvky do blogu, zvuky a videa.

Můžete synchronizovat záložky a webové zdroje mezi přístrojem a webovým prohlížečem v počítači, pokud váš přístroj podporuje tento typ funkce. Podporované prohlížeče, se kterými můžete synchronizovat, jsou Microsoft Internet Explorer a Mozilla Firefox.

V prohlížeči jsou záložky a webové zdroje přístroje synchronizovány do samostatných složek pro mobilní záložky a mobilní zdroje. Ty jsou vytvořeny aplikací Nokia Ovi Suite při synchronizaci. Díky těmto samostatným složkám můžete snadno udržovat přehled o tom, co bylo synchronizováno mezi vaším přístrojem a prohlížečem.

Ovi Nokia Help info O synchronizaci záložek a webových zdrojů Poznámka:

Při první synchronizaci záložek přístroje se v prohlížeči vytvoří složka mobilních záložek a záložky v přístroji jsou synchronizovány s touto složkou. Nedojde však k synchronizaci záložek z prohlížeče do přístroje. Chcete-li synchronizovat libovolné záložky z webového prohlížeče do přístroje, musíte přesunout požadované záložky do složky mobilních záložek a poté spustit synchronizaci z Nokia Ovi Suite.

 

Postup upravení možností synchronizace pro vaše záložky a webové zdroje:

  1. Otevřete Nástroje > Možnosti > Záložky a webové zdroje.

  2. Definujte webový prohlížeč, se kterým chcete udržovat synchronizované záložky a webové zdroje. Pokud máte v počítači nainstalován pouze jeden webový prohlížeč, bude automaticky použit jako partner pro synchronizaci přístroje.

  3. Vyberte zdroj, jehož informace přepíší informace druhého zdroje v případě konfliktu synchronizace. Příklad: pokud víte, že v prohlížeči máte obvykle nejnovější záložky, můžete vybrat, aby v případě konfliktu Nokia Ovi Suite vždy vzala informace z prohlížeče a aktualizovala je do přístroje.

 

Viz také:

Upravení možností synchronizace přístroje

O synchronizaci záložek a webových zdrojů