Kontrola informací o nejnovější synchronizaci

Otevřením Synchronizace> Zobrazit protokol synchronizace můžete zkontrolovat detailní informace o nejnovější provedené synchronizaci.

Protokol synchronizace obsahuje informace o všech typech obsahu pod odpovídajícími kartami. Po klepnutí na kartu uvidíte podrobné informace týkající se synchronizovaných typů obsahu: kam byla informace synchronizovaná, které položky byly synchronizovány a které položky byly odstraněny.

Pokud se vyskytly problémy synchronizace některých položek, jsou tyto položky rovněž uvedeny. Je-li známa příčina, proč nebyly některé položky synchronizovány, je i tato informace uvedena v seznamu.

Kontrola informací o nejnovější synchronizaci