Řešení problémů s kabelovým připojením

Pokud připojení přístroje USB kabelem selže, postupujte takto:

  • Ověřte, že je kabel správně připojen a že jste v přístroji zvolili USB režim Nokia Ovi Suite (nebo PC Suite).  Z tohoto důvodu otevřete Nastavení > Připojení nebo Konektivita, v závislosti na terminologii použité v přístroji, a v položce USB kabel ověřte, že je zvolen USB režim Nokia Ovi Suite (nebo PC Suite).

  • Odpojte kabel od přístroje a znovu jej připojte. Není-li váš přístroj stále detekován, odpojte kabel, restartujte přístroj a počítač a zkuste to znovu.

  • Ověřte, že používáte originální kabel Nokia správného typu pro váš přístroj. Informace o podporovaných typech USB kabelů, viz Systémové požadavky.

 

Podrobnější informace o volbě režimu USB najdete v uživatelské příručce k přístroji.

Řešení problémů s kabelovým připojením