Řešení problémů s Bluetooth připojením

Bluetooth není dostupné pro zvolení

Používání Bluetooth připojení může být vypnuto. Příčinou tohoto stavu může být jedna z následujících možností:

  • V počítači nemáte nainstalován vhodný hardware nebo software Bluetooth. Chcete-li zjistit, které verze sady Bluetooth jsou nainstalovány v počítači, klepněte na Nápověda > O Nokia Ovi Suite > Informace o systému. Seznam verzí Bluetooth softwaru podporovaného aplikací Nokia Ovi Suite, viz Systémové požadavky.

  • V počítači byl vypnut Bluetooth software.

  • V počítači byl vypnut Bluetooth hardware.

 

Zkontrolujte výše uvedené body a proveďte potřebné nápravné kroky, abyste se mohli znovu pokusit připojit přístroj přes Bluetooth.

Váš mobilní přístroj nebyl nalezen

Pokud váš mobilní přístroj není uveden v seznamu nalezených Bluetooth zařízení, může být příčinou jedna z těchto možností:

  • V nastavení Bluetooth přístroje jste nezapnuti připojení Bluetooth.

  • Nenastavili jste přístroj viditelný pro všechny ostatní Bluetooth zařízení.

 

Chcete-li upravit nastavení Bluetooth v přístroji, otevřete Nastavení > Připojení nebo Konektivita, v závislosti na použité terminologii v přístroji. Zapněte Bluetooth a nastavte přístroj jako viditelný pro ostatní Bluetooth zařízení. Poté klepněte na Hledat znovu.

 

Řešení problémů s Bluetooth připojením