O vytvoření účtu Nokia

Máte-li účet Nokia, máte přístup k široké škále služeb Ovi, například:

  • Získání informací o trase v Nokia Mapách.

  • Získání nových aplikací a obsahu pro mobilní přístroj z místního Ovi Obchodu.

  • Udržování kontaktů a kalendáře v bezpečí, aktuální a zálohované.

  • Přístup k bezplatnému e-mailovému účtu z vašeho přístroje a z internetu.

 

Další informace o službách Ovi najdete na http://www.ovi.com.

Další informace o praktikách týkajících se použití vašich osobních dat najdete v podmínkách používání a zásadách ochrany soukromí služby Ovi. Chcete-li je přečíst, zvolte Nástroje > Možnosti a otevřete kartu Účet Nokia.

Účet Nokia můžete vytvořit po prvním připojení mobilního přístroje k počítači.

Ovi Nokia Help tip O vytvoření účtu Nokia Tip:

Vytvoření účtu Nokia po prvním připojení přístroje k počítači je volitelné. Účet můžete vytvořit i kdykoli později. Chcete-li toto provést, začněte klepnutím na Přihlásit v horním navigačním panelu Nokia Ovi Suite. Upozorňujeme, že pro vytvoření účtu Nokia nebo přihlášení k vašemu účtu je vyžadováno aktivní připojení k internetu.

Při vytváření účtu Nokia se řiďte těmito pokyny:

  • Z rozvíracího seznamu zemí vyberte vaši zemi. Poté uvidíte místní hudbu a doporučené aplikace z místního Ovi Obchodu v Domovském zobrazení Nokia Ovi Suite. Chcete-li později ověřit a třeba i změnit místní informace, zvolte Nástroje > Možnosti a otevřete kartu Účet Nokia.

  • Budete vyzváni k zadání data narození. To je kvůli tomu, že když nezletilé děti chtějí vytvořit účet Nokia, musí jejich rodič vyjádřit souhlas s vytvořením účtu. Vaše datum narození není použito pro žádný jiný účel ani není posíláno žádné třetí straně.

  • Vaše uživatelské jméno pro vytvářený účet Nokia je použito jako vaše e-mailová adresa Ovi Mail. Bezplatná e-mailová adresa je pro vás automaticky rezervována při vytváření vašeho účtu Nokia. Ovi Mail můžete používat ze svého přístroje a na internetu.

  • Budou vám posílány tipy a nabídky e-mailem a mobilními zprávami. Chcete-li jejich přijímání později zrušit, změňte nastavení přístroje nebo profil svého účtu Nokia v ovi.com.

 

Ovi Nokia Help tip O vytvoření účtu Nokia Tip:

Chcete-li po přihlášení zobrazit informace svého účtu Nokia, klepněte na šipku vedle uživatelského jména účtu Nokia v horním navigačním panelu Nokia Ovi Suite a zvolte Detaily mého účtu. Tím se otevře webová stránka účtu Nokia v novém okně prohlížeče, kde můžete zobrazit a upravit například kontaktní informace. Chcete-li upravit možnosti účtu, například změnit heslo, vyberte odkaz Možnosti účtu. Tím se v možnostech Nokia Ovi Suite otevře karta účtu Nokia.

O vytvoření účtu Nokia