O připojení přístroje USB kabelem

Když připojujete svůj mobilní přístroj k počítači USB kabelem, nezapomeňte v mobilním přístroji zvolit správný režim USB pro připojení. Vybrat můžete z několika režimů USB. Abyste mohli používat svůj přístroj s Nokia Ovi Suite, zvolte USB režim Nokia Ovi Suite (nebo PC Suite).

Nokia Ovi Suite můžete používat pouze v USB režimech Nokia Ovi Suite (nebo PC Suite). Vyberete-li režim velkokapacitní paměti v době, kdy je aplikace Nokia Ovi Suite spuštěna, Nokia Ovi Suite se automaticky pokusí změnit USB režim zpět na Nokia Ovi Suite (nebo PC Suite). Automatická změna USB režimu se neprovede u všech modelů přístrojů.

Ovi Nokia Help tip O připojení přístroje USB kabelem Tip:

Chcete-li používat USB režim velkokapacitní paměti, například pro použití jiného počítačového programu než Nokia Ovi Suite, nemůžete mít současně spuštěnu aplikaci Nokia Ovi Suite. Zvolte Soubor > Konec pro ukončení Nokia Ovi Suite. Po ukončení používání USB režimu velkokapacitní paměti změňte režim zpět na Nokia Ovi Suite (nebo PC Suite) a znovu otevřete Nokia Ovi Suite.

 

Informace o podporovaných typech USB kabelů, viz Systémové požadavky.

Pro zvolení USB režimu použijte jeden z těchto kroků:

  • Chcete-li režim USB volit samostatně při každém připojování přístroje k počítači, zvolte v přístroji po výzvě ke zvolení použitého USB režimu položku Nokia Ovi Suite (nebo PC Suite).

  • Chcete-li v přístroji nastavit Nokia Ovi Suite (nebo PC Suite) jako výchozí režim USB, otevřete Nastavení > Připojení nebo Konektivita, v závislosti na použité terminologii v přístroji, a v položce USB kabel zvolte USB režim Nokia Ovi Suite (nebo PC Suite). Poté nebudete muset volit správný režim při každém připojování přístroje k počítači. Upozorňujeme, že tato možnost není k dispozici u všech modelů přístrojů.

 

Podrobnější informace o volbě režimu USB najdete v uživatelské příručce k přístroji.

Ovi Nokia Help info O připojení přístroje USB kabelem Poznámka:

S Nokia Ovi Suite vždy používejte pouze originální kabely Nokia. Zkontrolujte označení kabelu.

O připojení přístroje USB kabelem