O připojení přístroje přes Bluetooth

Před připojením přístroje přes Bluetooth si uvědomte:

  • V počítači musíte mít nainstalován vhodný hardware a software Bluetooth. Seznam verzí Bluetooth softwaru podporovaného aplikací Nokia Ovi Suite, viz Systémové požadavky. Chcete-li zjistit, které verze sady Bluetooth jsou nainstalovány v počítači, klepněte na Nápověda > O Nokia Ovi Suite > Informace o systému.

  • V počítači povolte bezdrátovou technologii Bluetooth.

  • Upravte nastavení Bluetooth v mobilním přístroji. Z tohoto důvodu otevřete Nastavení > Připojení nebo Konektivita, v závislosti na použité terminologii v přístroji. Zapněte Bluetooth a nastavte přístroj jako viditelný pro ostatní Bluetooth zařízení. Poté budou mít ostatní Bluetooth zařízení, jako například váš počítač, možnost vyhledat váš mobilní přístroj a začít se k němu připojovat. Podrobnější pokyny najdete v uživatelské příručce k vašemu přístroji.

O připojení přístroje přes Bluetooth