O Bluetooth připojení

K připojení mobilního přístroje s podporou Bluetooth ke kompatibilnímu počítači můžete použít bezdrátovou technologii Bluetooth.

O párování přístroje

Pokud připojujete svůj přístroj Nokia k počítači přes Bluetooth poprvé, musíte přístroje spárovat. Pojem párování znamená, že dvě zařízení Bluetooth (v tomto případě mobilní přístroj a počítač) pomocí kódu spojíte pro vzájemnou komunikaci a výměnu dat. Párování se provádí prostřednictvím hesla. Můžete použít heslo náhodně vygenerované aplikací Nokia Ovi Suite. Toto heslo použijete pouze jednou a nemusíte si ho pamatovat.

Aktivujete-li Bluetooth v přístroji poprvé, můžete být (v závislosti na používaném modelu přístroje) požádáni o zadání názvu vašeho přístroje. Tento název bude používán při každém párování přístroje s počítačem a uvidí ho i všichni uživatelé jiných zařízení Bluetooth.

Viz také:

Systémové požadavky

O připojení přístroje přes Bluetooth

O Bluetooth připojení