Vytvoření připojení k internetu

Pokud používáte přístroj se dvěma SIM kartami (přístroj dual SIM), je pro vytvoření připojení k internetu použita SIM1. SIM1 je v interním držáku SIM karty v přístroji. Chcete-li pro připojení k internetu použít druhou SIM kartu, vyměňte SIM karty ve svém přístroji.

Postup vytvoření prvního připojení k internetu:

 1. V Domovském zobrazení klepněte na Připojit nyní.

 2. V závislosti na používaném modelu přístroje se připojení k internetu vytvoří takto:

  • Spojení bude navázáno automaticky. NEBO

  • Budete muset zvolit operátora, který bude použit pro vytvoření připojení k internetu. Ze seznamu operátorů ve vaší zemi vyberte svého domovského operátora (tedy toho, jehož služby sítě používáte). Poté klepněte na Připojit.

 

Ovi Nokia Help tip Vytvoření připojení k internetu Tipy:

Není-li váš domovský operátor uveden, můžete definovat nastavení pro připojení k internetu vyplněním detailů připojení. Poté klepněte na Připojit.

Dojde-li k chybě, klepněte na Opakovat, pokud se chcete znovu pokusit o připojení se stejným nastavením, nebo klepněte na Zpět a zkontrolujte použitého operátora nebo zkontrolujte správnost nastavení připojení.

Pokud jste v Nokia Ovi Suite v jiném zobrazení než v Domovském, můžete pro připojení k internetu zvolit Nástroje > Připojit k internetu. Rovněž pokud je váš počítač již připojen k internetu, můžete tuto možnost použít pro vytvoření jiného připojení k internetu.

 

Po připojení k internetu můžete vidět detailní informace o připojení v levé oblasti Domovského zobrazení. Zobrazeny jsou následující informace:

 • Použitý operátor nebo přístupový bod.

 • Trvání aktuálního připojení k internetu.

 • Množství dat přenesených v průběhu aktuálního připojení k internetu.

 

Ovi Nokia Help info Vytvoření připojení k internetu Poznámka:

Pokud jste v Nokia Ovi Suite v jiném zobrazení než v Domovském, oblast přístroje indikuje, že jste připojeni k internetu.

 

Odpojení od internetu

Při odpojování od internetu použijte jeden z těchto kroků:

 • Jste-li v Domovském zobrazení Nokia Ovi Suite, klepněte v levé oblasti na Odpojit.

 • Jste-li v jiném zobrazení Nokia Ovi Suite, zvolte Nástroje > Odpojit.

 

Ovi Nokia Help info Vytvoření připojení k internetu Poznámka:

Pokud v průběhu aktivního připojení k internetu ukončíte Nokia Ovi Suite, připojení k internetu se ukončí.

 

Vytvoření připojení k internetu s dříve použitým nastavením

Postup vytvoření připojení k internetu s dříve použitým nastavením:

 1. Zkontrolujte, zda jsou v levé oblasti Domovského zobrazení zobrazeny následující informace:

  • Název vašeho přístroje aktuálně připojeného k počítači.

  • Název operátora nebo přístupového bodu, který byl použit při posledním připojení k internetu.

 1. Klepněte na Připojit. Po vytvoření připojení k internetu můžete vidět detailní informace o připojení v levé oblasti Domovského zobrazení.

 

Vytvoření připojení k internetu