Přehled připojení k internetu

Připojení k internetu

Svůj mobilní přístroj můžete použít pro připojení počítače k internetu. Za tímto účelem musíte připojit svůj mobilní přístroj k počítači USB kabelem nebo přes Bluetooth. Více informací, viz Přehled konektivity.

Co je dobré vědět o připojení k internetu

  • Pokud používáte přístroj se dvěma SIM kartami (přístroj dual SIM), je pro vytvoření připojení k internetu použita SIM1. SIM1 je v interním držáku SIM karty v přístroji. Chcete-li pro připojení k internetu použít druhou SIM kartu, vyměňte SIM karty ve svém přístroji.

  • Vezměte do úvahy, že kromě standardních poplatků za internetové připojení vám může operátor naúčtovat další poplatky, pokud se připojujete k internetu mimo svou domovskou síť.

  • Přenos velkého množství dat při internetovém připojení může zvýšit vaše poplatky za datové přenosy. Pokud přenesete určité množství dat při internetovém připojení, Nokia Ovi Suite zobrazí varování. Chcete-li změnit množství přenesených dat, po kterých se zobrazí varování, otevřete Nástroje > Možnosti > Připojení k internetu. Můžete rovněž zvolit, aby se varování vůbec nezobrazovala. I po zobrazení varování můžete podle potřeby pokračovat v datovém přenosu. Odpojíte-li se od internetu, probíhající datový přenos bude rovněž přerušen.

  • Nokia Ovi Suite používá pro připojení k internetu nastavení proxy aplikace Internet Explorer, kromě uživatelského jména a hesla. Pokud se připojení k internetu nezdá být funkční, můžete manuálně nastavit uživatelské jméno a heslo k proxy. Pro provedete po zvolení Nástroje > Možnosti. Nastavení proxy jsou k dispozici na kartě Obecné. Potřebujete-li další informace, kontaktujte pracovníky IT oddělení.

 

Podrobnější pokyny, viz Vytvoření připojení k internetu.

Viz také:

Přehled Domovského zobrazení

Přehled připojení k internetu