Vytvoření kontaktů

Postup vytvoření kontaktu:

 1. V navigační oblasti zvolte Vše.

 2. V oblasti objektů klepněte na Vytvořit kontakt. Nový prázdný kontakt se otevře v režimu úprav.

 3. V režimu úprav proveďte jednu nebo několik z následujících operací:

  • Vyplňte požadované detaily kontaktu.

  • Má-li kontakt více než jedno telefonní číslo, vyberte preferované zvolením odpovídajícího přepínače na konci pole čísel.

  • Přidejte nové detaily klepnutím na Přidat [dostupný detail kontaktu], nebo, je-li dostupné, klepnutím na tlačítko odstranit na konci pole detailu.

  • Klepnutím na Přidat nebo Odstranit přidejte nebo odstraňte obrázek kontaktu. Můžete rovněž přetáhnout nebo zkopírovat obrázek z jiného úložiště. Přetažení nebo zkopírování obrázku je rovněž možné, pokud nejste v režimu úprav. Podporovány jsou formáty JPEG, JPG, JPE, JFIF, PNG, BMP a GIF.

  • Obrázek kontaktu změníte klepnutím na Změnit.

  • Změňte štítek detailu kontaktu klepnutím na záhlaví a vybráním jednoho z otevřené rozevírací nabídky.

 4. Klepněte na tlačítko Uložit. Nový kontakt je uložen a režim úprav se ukončí.

 

Ovi Nokia Help info Vytvoření kontaktů Poznámka:

Při zobrazování kontaktu jsou zobrazena pouze ta pole, ve kterých je umístěna informace.

 

Nové kontakty můžete synchronizovat s přístrojem a počítačem klepnutím na Synchronizovat kontakty. Další informace o synchronizaci kontaktů, viz Synchronizace kontaktů.

Ovi Nokia Help tip Vytvoření kontaktů Tip:

Pokud chcete vytvořit kontakt, který bude mít téměř stejné informace jako jiný (například v případě kontaktních informací manželů), otevřete kontakt v oblasti obsahu nebo v režimu úprav, klepněte pravým tlačítkem na prázdné místo a klepněte na Vytvořit duplicitní kontakt.

Viz také:

Úpravy kontaktů

Ukládání kontaktů do skupin

Vytvoření kontaktů