Ukládání kontaktů do skupin

Pro uspořádání kontaktů do skupin můžete použít skupiny kontaktů, které jsou připraveny v Nokia Ovi Suite, skupiny kontaktů, které můžete mít vytvořené v přístroji, nebo můžete vytvořit nové skupiny v Nokia Ovi Suite. Předem definované skupiny kontaktů jsou Rodina, Přátelé a Práce. Tyto skupiny můžete přejmenovat nebo odstranit.

Pokud klepnete na název skupiny kontaktů, zobrazí se seznam kontaktů patřících do této skupiny. V oblasti obsahu je otevřen první kontakt ze seznamu.

Ovi Nokia Help info Ukládání kontaktů do skupin Poznámka:

V oblasti navigace v Kontaktech je rovněž skupina Nejnověji aktualizované. Toto je inteligentní skupina a obsahuje všechny kontakty, které byly upraveny v průběhu poslední synchronizace vašich kontaktů. Inteligentní skupinu není možné přejmenovat, upravit ani odstranit. Další informace o synchronizování kontaktů, viz O synchronizování kontaktů.

 

Postup vytvoření skupiny:

 1. V oblasti navigace nebo přístroje klepněte na Vytvořit skupinu kontaktů. Tím se do oblasti vytvoří skupina s výchozím názvem, například Skupina 1.

 2. Pro přejmenování skupiny poklepejte na záhlaví a zadejte nový název.

 3. Stisknutím klávesy Enter potvrďte nový název skupiny. Upozorňujeme, že všechny názvy skupin musí být jedinečné.

Nová skupina je přidána na konec seznamu skupin. Při příštím otevření Kontaktů budou skupiny seřazeny podle abecedy.

 

Postup přidání kontaktu do skupiny:

 1. V oblasti navigace nebo oblasti přístroje klepněte na Vše.

 2. V oblasti objektů vyberte jeden nebo několik kontaktů. Chcete-li zvolit přilehlé kontakty, klepněte na první kontakt, podržte stisknutou klávesu SHIFT a klepněte na poslední kontakt. Chcete-li zvolit nepřilehlé kontakty, klepněte na první kontakt, podržte stisknutou klávesu CTRL a klepněte na další kontakty.

 3. Přetáhněte kontakt do požadované skupiny. Upozorňujeme, že můžete přetáhnout kontakty mezi oblastí navigace a oblastí přístroje.

Ovi Nokia Help tip Ukládání kontaktů do skupin Tip:

Jeden kontakt může patřit do několika skupin současně.

 

Postup odebrání kontaktu ze skupiny:

 1. V oblasti navigace nebo přístroje klepněte na název skupiny kontaktů.

 2. V oblasti objektů vyberte jeden nebo několik kontaktů. Chcete-li zvolit přilehlé kontakty, klepněte na první kontakt, podržte stisknutou klávesu SHIFT a klepněte na poslední kontakt. Chcete-li zvolit nepřilehlé kontakty, klepněte na první kontakt, podržte stisknutou klávesu CTRL a klepněte na další kontakty.

 3. Zvolte Upravit > Odebrat z této skupiny.

 4. V následně otevřeném dialogu klepněte na Ano.

Kontakt je odebrán ze skupiny, ale není odstraněn z počítače nebo přístroje.

Ovi Nokia Help tip Ukládání kontaktů do skupin Tip:

V aktivním režimu úprav můžete rovněž přetáhnout kontakt ze skupiny do složky Všechny, čímž se poté odstraní kontakt ze skupiny, do které patřil.

 

Postup odstranění skupiny:

 1. V oblasti navigace nebo přístroje vyberte skupinu kontaktů.

 2. Zvolte Upravit > Odstranit.

 3. V následně otevřeném dialogu klepněte na Ano.

Skupina je trvale odstraněna, ale kontakty náležící do skupiny zůstávají v počítači nebo přístroji.

Ovi Nokia Help info Ukládání kontaktů do skupin Poznámka:

Skupiny kontaktů nelze obnovit.

Viz také:

Řazení kontaktů

Ukládání kontaktů do skupin