Upravení možností synchronizace kontaktů

Postup upravení možností synchronizace kontaktů:

 1. Otevřete Nástroje > Možnosti nebo klepněte pravým tlačítkem na obrázek přístroje v oblasti přístroje a zvolte Možnosti pro [název přístroje].

 2. Otevřete kartu Synchronizace přístroje a z rozvíracího menu vyberte přístroj, jehož možnosti synchronizace chcete upravit. Pokud máte k počítači připojen pouze jeden přístroj, přístroj je zvolen automaticky.

 3. Vyberte kontakty, které budou synchronizovány.

 4. Zvolte Další možnosti pro otevření karty Kontakty a vyberte software pro správu dat (máte-li takový), se kterým chcete kontakty synchronizovat. Pokud máte na počítači nainstalován pouze jeden software pro správu dat, bude automaticky použit jako partner pro synchronizaci přístroje a žádná možnost jeho volby nebude zobrazena.

 1. Pro synchronizaci je automaticky zvolen výchozí uživatelský profil softwaru pro správu dat a složka kontaktů. Chcete-li je změnit, klepněte na Změnit.

Pokud jste dosud nevybrali uživatelský profil a složky softwaru pro správu dat, klepněte na Vybrat profil a složku a vyberte je nyní.

Ovi Nokia Help tip Upravení možností synchronizace kontaktů Tip:

Používáte-li Microsoft Outlook Express, můžete do synchronizace přidat několik uživatelských profilů. Upozorňujeme, že výchozí profil a složku nemůžete zrušit z výběru.

 1. Vyberte, zda chcete být varováni, když by některé vaše kontakty měly být při synchronizaci odstraněny. Nechcete-li být varováni, zrušte označení políčka pro tuto možnost a vyberte lepší alternativu ze dvou zbývajících možností synchronizace:

  • Synchronizace a odstranění kontaktů: Synchronizuje kontakty mezi přístrojem a jinými místy synchronizace a povolí odstranění těch kontaktů, které jste odstranili z jednoho nebo více míst synchronizace. Příklad: odstranili jste jeden kontakt z přístroje a dva jiné ze softwaru pro správu dat. V průběhu synchronizace se zvolenou touto možností bude jeden kontakt dříve odstraněný z přístroje odstraněn i ze softwaru pro správu dat a z Nokia Ovi Suite. Podobně dva kontakty dříve odstraněné ze softwaru pro správu dat budou odstraněny z vašeho přístroje a Nokia Ovi Suite.

  • Synchronizace kontaktů bez odstranění: Synchronizuje kontakty mezi místy synchronizace, ale neumožní odstranění kontaktů, které byly odstraněny z jednoho nebo více míst, ze všech ostatních míst synchronizace.

 1. Klepnutím na OK uložte provedené úpravy a zavřete dialog.

 

 

Upravení možností synchronizace kontaktů