Synchronizace kontaktů

Synchronizací se aktualizuje obsah mezi několika úložišti – například mezi přístrojem a Nokia Ovi Suite – takže v obou úložištích je pak stejný obsah. Synchronizováním kontaktů je můžete udržovat aktuální v přístroji, Nokia Ovi Suite a softwaru pro správu dat (například Microsoft Outlook). Synchronizováním kontakty rovněž udržujete v bezpečí aplikace Nokia Ovi Suite pro případ neočekávané ztráty přístroje.

Ovi Nokia Help info Synchronizace kontaktů Poznámka:

Abyste mohli synchronizovat kontakty mezi přístrojem a jiným umístěním, musí být kontakty ve vašem přístroji uloženy v paměti přístroje a ne na SIM kartě. Podrobné instrukce o přesouvání nebo kopírování kontaktů ze SIM karty do paměti přístroje najdete v uživatelské příručce.

Pokud synchronizujete kontakty mezi přístrojem a Nokia Ovi Suite, kontakty z přístroje jsou ukládány v Nokia Ovi Suite. Jestliže synchronizujete kontakty z jiného přístroje s Nokia Ovi Suite, kontakty z prvního přístroje jsou rovněž synchronizovány do aktuálně připojeného přístroje.

Chcete-li zabránit vytvoření duplicitních kontaktů, nepoužívejte pro synchronizování kontaktů přístroje jiné aplikace přístroje, například Mail for Exchange, pokud již pro tento účel používáte Nokia Ovi Suite.

Máte-li ve stejnou chvíli k Nokia Ovi Suite připojeno více přístrojů, budou po klepnutí na Synchronizovat kontakty synchronizovány pouze kontakty aktivního přístroje (tedy přístroje, který je právě zvolen v oblasti přístroje).

Chcete-li synchronizovat kontakty z přístroje do počítače, proveďte jednu z těchto operací:

  • Jste-li v Domovském zobrazení Nokia Ovi Suite, klepněte v oblasti Kontakty na Synchronizovat.

  • Jste-li v zobrazení Kontakty Nokia Ovi Suite, klepněte v oblasti přístroje na Synchronizovat kontakty.

Ovi Nokia Help tip Synchronizace kontaktů Tip:

Kontakty můžete rovněž synchronizovat automaticky při každém připojení přístroje k počítači. To provedete po otevření Nástroje > Možnosti > Synchronizace přístroje a upravení možností synchronizace pro váš přístroj.

Po dokončení synchronizace můžete klepnutím na skupinu Nejnověji aktualizované v oblasti navigace Kontakty zkontrolovat, které kontakty byly upraveny v Nokia Ovi Suite nebo zkopírovány do Nokia Ovi Suite. Skupina Nejnověji aktualizované obsahuje kontakty, které byly aktualizovány v posledních dvou týdnech.

Ovi Nokia Help info Synchronizace kontaktů Poznámka:

Inteligentní skupinu není možné přejmenovat, upravit ani odstranit.

Viz také:

Upravení možností synchronizace kontaktů

O synchronizování

 

Synchronizace kontaktů