Řešení problémů synchronizace

Při synchronizaci kontaktů může dojít ke konfliktům synchronizace mezi informacemi v přístroji, Nokia Ovi Suite, vaším účtem Nokia a softwarem pro správu dat (například Microsoft Outlook). K tomu může dojít například tehdy, když upravíte mobilní telefonní číslo kontaktu v přístroji i v Nokia Ovi Suite.

O ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ SYNCHRONIZACE

Pokud dojde v průběhu synchronizace ke konfliktům, Nokia Ovi Suite shromažďuje všechny kontakty s jedním nebo více konflikty v navigační oblasti v inteligentní skupině Konflikty synchronizace.

Ovi Nokia Help info Řešení problémů synchronizace Poznámka:

Tato inteligentní skupina je vidět, jen když nastaly nějaké konflikty synchronizace. Inteligentní skupinu není možné přejmenovat, upravit ani odstranit.

 

 

Postup při řešení konfliktů synchronizace kontaktů:

  1. V navigační oblasti klepněte na Konflikty synchronizace a vyberte kontakty, jejichž konflikty chcete vyřešit. V oblasti obsahu jsou zobrazeny detaily kontaktu.

 

Ovi Nokia Help info Řešení problémů synchronizace Poznámka:

Společně se jménem kontaktu jsou zobrazeny pouze ty detaily kontaktu, které jsou v konfliktu.

  1. Zvolte správnou alternativu konfliktního detailu nebo detailů a klepněte na Uložit. Případně můžete ignorovat konflikt zvolením jiného kontaktu nebo skupiny kontaktů a vyřešit konflikt později.

 

Po vyřešení posledního konfliktu ze skupiny Konflikty synchronizace jsou automaticky synchronizovány vaše kontakty.

Řešení problémů synchronizace