Řazení kontaktů

Chcete-li změnit pořadí řazení kontaktů, otevřete Nástroje >Možnosti >Kontakty. Možné abecední řazení je: jméno – příjmení nebo příjmení – jméno. Standardně jsou kontakty řazeny podle jména.

Pořadí řazení se rovněž použije při prohlížení kontaktů uložených v přístroji.

Viz také:

Zobrazení a filtrování kontaktů

Ukládání kontaktů do skupin

 

Řazení kontaktů