Odstranění a obnovení kontaktů

Kontakty můžete odstranit z přístroje nebo počítače. Kontakty, které byly uloženy v počítači, můžete rovněž obnovit.

 

Postup odstranění kontaktu z přístroje:

 1. V oblasti přístroje zvolte Všechny.

 2. V oblasti objektů vyberte jeden nebo více kontaktů, které chcete odstranit. Chcete-li zvolit přilehlé kontakty, klepněte na první kontakt, podržte stisknutou klávesu SHIFT a klepněte na poslední kontakt. Chcete-li zvolit nepřilehlé kontakty, klepněte na první kontakt, podržte stisknutou klávesu CTRL a klepněte na další kontakty.

  1. Zvolte Upravit > Odstranit.

  2. V následně otevřeném dialogu klepněte na Ano.

  Kontakt je trvale odstraněn z přístroje a ze skupin kontaktů, do kterých patřil.

   

  Postup odstranění kontaktu z počítače:

  1. V oblasti navigace zvolte Všechny.

  2. V oblasti objektů vyberte jeden nebo více kontaktů, které chcete odstranit. Chcete-li zvolit přilehlé kontakty, klepněte na první kontakt, podržte stisknutou klávesu SHIFT a klepněte na poslední kontakt. Chcete-li zvolit nepřilehlé kontakty, klepněte na první kontakt, podržte stisknutou klávesu CTRL a klepněte na další kontakty.

  1. Klepněte pravým tlačítkem a v zobrazené nabídce vyberte Odstranit. Kontakt je odstraněn ze seznamu Všechny kontakty a ze skupin kontaktů, do kterých patřil, a je přesunut do složky Odstraněné kontakty.

  2. V oblasti navigace zvolte Odstraněné kontakty. Zobrazí se seznam kontaktů ve složce Odstraněné kontakty.

  3. Vyberte kontakt, který chcete odstranit.

  4. Klepněte pravým tlačítkem a v zobrazené nabídce vyberte Odstranit. Chcete-li odstranit všechny kontakty najednou, klepněte pravým tlačítkem v oblasti navigace na Odstraněné kontakty a v zobrazené nabídce vyberte Vyprázdnit Odstraněné kontakty.

  Kontakt je trvale odstraněn z počítače.

  Ovi Nokia Help tip Odstranění a obnovení kontaktů Tip:

  Kontakty můžete trvale odstranit rovněž jejich označením v oblasti objektů a stisknutím kláves Shift+Delete.

   

  Postup obnovení kontaktu v počítači:

  1. V oblasti navigace zvolte Odstraněné kontakty. Zobrazí se seznam kontaktů ve složce Odstraněné kontakty.

  2. V oblasti objektů vyberte jeden nebo více kontaktů, které chcete obnovit. Chcete-li zvolit přilehlé kontakty, klepněte na první kontakt, podržte stisknutou klávesu SHIFT a klepněte na poslední kontakt. Chcete-li zvolit nepřilehlé kontakty, klepněte na první kontakt, podržte stisknutou klávesu CTRL a klepněte na další kontakty.
   NEBO

   Chcete-li obnovit všechny odstraněné kontakty, zvolte Upravit > Obnovit vše

  3. Klepněte pravým tlačítkem a v zobrazené nabídce zvolte Obnovit.
   Kontakt je přesunut zpět do složky Všechny kontakty i do skupin kontaktů, do kterých předtím patřil.

  Ovi Nokia Help info Odstranění a obnovení kontaktů Poznámka:

  Pokud přetáhnete kontakt ze složky Odstraněné kontakty do skupiny, do které předtím nepatřil, kontaktní informace bude odebrána ze všech ostatních skupin, do kterých patřil před odstraněním. Viz rovněž Ukládání kontaktů do skupin.

  Odstranění a obnovení kontaktů